PUBLIKASJONER


Her vil vi fortløpende legge ut alle vitenskapelige publikasjoner relatert til EDGE-studien.


Publikasjoner 2020:

Ingen foreløpig.

 

Publikasjoner 2019:

Lie, S. Ø., Rø, Ø., & Bang, L. (2019). Is bullying and teasing associated with eating disorders? A systematic review and meta‐analysis. International journal of eating disorders52(5), 497-514.

Denne studien er en systematisk litteraturoversikt, og bruker ikke opplysninger fra EDGE-deltakere. Studien viste en sammenheng mellom det å ha blitt mobbet/ertet og senere utvikling av spiseforstyrrelser. Studien viste også at det er behov for flere og større studier.