PUBLIKASJONER


Her vil vi fortløpende legge ut alle vitenskapelige publikasjoner som benytter datamateriale fra EDGE-studien. Datainnsamlingen pågår fortsatt, så per idag er det ingen slike publikasjoner. Anslagsvis vil de første resultatene fra EDGE-studien publiseres i 2020.


Publikasjoner 2019:

Ingen publikasjoner.