PUBLIKASJONER


Her vil vi fortløpende legge ut alle vitenskapelige publikasjoner relatert til EDGE-studien.


Publikasjoner 2021:

Wisting, L., Johnson, S. U., Bulik, C. M., Andreassen, O. A., Rø, Ø., & Bang, L. (2021). Psychometric properties of the Norwegian version of the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) in a large female sample of adults with and without eating disorders. BMC psychiatry, 21(1), 1-11.

Denne studien benyttet EDGE-data for å undersøke hvorvidt et spørreskjema for depresjon (PHQ-9) er godt egnet for bruk hos personer med spiseforstyrrelser. Resultatene viste at spørreskjemaet er godt egnet til å måle symptomer på depresjon hos både de med og uten spiseforstyrrelser.


Publikasjoner 2020:

Ingen.


Publikasjoner 2019:

Lie, S. Ø., Rø, Ø., & Bang, L. (2019). Is bullying and teasing associated with eating disorders? A systematic review and meta‐analysis. International journal of eating disorders52(5), 497-514.

Denne studien er en systematisk litteraturoversikt, og bruker ikke opplysninger fra EDGE-deltakere. Studien viste en sammenheng mellom det å ha blitt mobbet/ertet og senere utvikling av spiseforstyrrelser. Studien viste også at det er behov for flere og større studier.