PUBLIKASJONER


Her vil vi fortløpende legge ut alle vitenskapelige publikasjoner relatert til EDGE-studien.


Publikasjoner 2021:

Lie, S. Ø., Bulik, C. M., Andreassen, O. A., Rø, Ø., Bang, L. (2021). Stressful life events among individuals with a history of eating disorders: A case-control comparison. BMC Psychiatry, 21(501),1-12.

Denne studien benyttet EDGE-data for å undersøke sammenhengen mellom belastende livshendelser og spiseforstyrrelser. Deltakerne ble spurt hvorvidt de har opplevd et utvalg livshendelser, f.eks overfall, seksuelle overgrep, alvorlig sykdom, og tap av noen nær deg. Resultatene viste at personer som har hatt spiseforstyrrelser oftere har opplevd slike hendelser. Dette gjaldt spesielt hendelser med seksuelle overgrep og psykisk vold blant de som hadde hatt spiseforstyrrelser kjennetegnet av overspising og renselses-atferd (f.eks oppkast). Videre fant vi at sammenhengen mellom spiseforstyrrelser og belastende livshendelser var sterkere jo flere slike livshendelser man hadde opplevd.

Lie, S. Ø., Bulik, C. M., Andreassen, O. A., Rø, Ø., Bang, L. (2021). The association between bullying and eating disorders: A case-control study. International Journal of Eating Disorders, 1-10.

Denne studien benyttet EDGE-data for å undersøke sammenhengen mellom mobbing og spiseforstyrrelser. Resultatene viste at personer som har hatt spiseforstyrrelser oftere har opplevd å bli mobbet av andre. Dette gjaldt spesielt de som hadde hatt spiseforstyrrelser kjennetegnet av overspising og renselses-atferd (f.eks oppkast).

Wisting, L., Johnson, S. U., Bulik, C. M., Andreassen, O. A., Rø, Ø., Bang, L. (2021). Psychometric properties of the Norwegian version of the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) in a large female sample of adults with and without eating disorders. BMC psychiatry, 21(1), 1-11.

Denne studien benyttet EDGE-data for å undersøke hvorvidt et spørreskjema for depresjon (PHQ-9) er godt egnet for bruk hos personer med spiseforstyrrelser. Resultatene viste at spørreskjemaet er godt egnet til å måle symptomer på depresjon hos både de med og uten spiseforstyrrelser.


Publikasjoner 2020:

Ingen.


Publikasjoner 2019:

Lie, S. Ø., Rø, Ø., & Bang, L. (2019). Is bullying and teasing associated with eating disorders? A systematic review and meta‐analysis. International journal of eating disorders52(5), 497-514.

Denne studien er en systematisk litteraturoversikt, og bruker ikke opplysninger fra EDGE-deltakere. Studien viste en sammenheng mellom det å ha blitt mobbet/ertet og senere utvikling av spiseforstyrrelser. Studien viste også at det er behov for flere og større studier.