Velkommen til nettsiden!

På denne nettsiden finner du informasjon om EDGE studien. Her vil vi også fortløpende publisere oppdateringer om EDGE studien, samt publikasjoner som benytter opplysninger fra EDGE studien når dette blir aktuelt.