Bidra i forskning – vinn Ipad eller gavekort!

Vi søker deltakere til vår studie om genetiske og miljømessige risikofaktorer for spiseforstyrrelser! Alle kvinner og menn som er 16 år eller eldre kan delta (det er ingen øvre aldersgrense). Vi trenger både deltakere som har eller har hatt spiseforstyrrelser, og deltakere som aldri har hatt en spiseforstyrrelse. Deltakelse gjøres online, så du kan gjøre dette hjemmefra. Deltakelse tar normalt ca. 30 minutter, avhengig av om du har hatt en spiseforstyrrelse eller ikke. Alle kan delta i trekning av Ipad eller gavekort på 700 kr. Les mer om deltakelse her. Følg gjerne vår Facebookside «Forskergruppe for spiseforstyrrelser OUS» for relevante oppdateringer og andre studier. Vi trenger mange hundre deltakere, så del gjerne informasjon om studien til venner og familie. Vi er takknemlig for alle som tar seg tid til å delta!

Visste du at gener spiller en rolle i utviklingen av spiseforstyrrelser?

Spiseforstyrrelser som anoreksi, bulimi, og overspisingslidelse er psykiske lidelser med en betydelig arvelig komponent. Det betyr at genetiske faktorer bidrar til å gjøre noen sårbare for å utvikle disse lidelsene. Våre samarbeidspartnere publiserte nylig en studie som pekte på flere genetiske risikofaktorer for anoreksi, og funnene tyder på at genetisk sårbarhet for anoreksi er relatert til både psykologiske og kroppslige forhold (som forbrenning). Les mer om studien her. Slik kunnskap er viktig, og hjelper oss forstå hva spiseforstyrrelser er, hvorfor noen utvikler dem, og hvordan vi best kan håndtere dem.

Miljømessige faktorer spiller også en stor rolle for sårbarheten for å utvikle spiseforstyrrelser. Kroppspress, kroppsmisnøye, mobbing, og traumatiske erfaringer kan øke risikoen for å utvikle en spiseforstyrrelse. Vi vet at gener og miljø er i kontinuerlig samspill, men vi vet for lite om det spesifikke samspillet som forårsaker spiseforstyrrelser. I EDGE-studien undersøker vi både genetiske og miljømessige risikofaktorer for å bedre forstå spiseforstyrrelser.

Ved å delta i EDGE-studien bidrar du til å øke kunnskap om spiseforstyrrelser, og forbedrer vår evne til å forstå, diagnostisere, forebygge, og behandle disse lidelsene. Vi håper du tar deg tid til å delta; les mer om studien her.

Bra respons hittil – men vi trenger flere kontrolldeltakere!

Hittil har vi fått god respons og mange deltakere – tusen takk til alle som hittil har deltatt! Men vi trenger mange flere!

De fleste som har deltatt hittil er kvinner og menn med egenerfaring med spiseforstyrrelser. Tusen takk for at dere har vært villige til å delta og dele deres erfaringer. Vi håper mange flere med egenerfaring med spiseforstyrrelser vil delta, og vi vil fortsette å spre informasjon om studien gjennom relevante kanaler.

Vi trenger å nå flere personer som aldri har hatt en spiseforstyrrelse, slik at vi har en «kontrollgruppe». Er du en av disse, delta gjerne og delta i trekning av Ipad og gavekort. Spre gjerne ordet videre, lik oss på Facebook («Forskergruppe for spiseforstyrrelser OUS») og del våre innlegg!

Vi håper mange vil være villige til å bruke en halvtime av sommerferien på å delta!

God sommer!

Rekruttering av deltakere har begynt!

Vi har nå begynt å rekruttere deltakere! Klikk deg inn her for å lese hva deltakelse innebærer, eller gå hit for å delta. Alle menn og kvinner som er 16 år eller eldre kan delta; vi trenger både personer som har erfaring med spiseforstyrrelser, og personer som ikke har slik erfaring. Alle som vil delta må ha tilgang til BankID. Vær klar over at deltakelse tar ca. 20-40 minutter, og må gjøre i én økt – du har ikke mulighet til å lukke nettleseren og fullføre spørreundersøkelsen på et senere tidspunkt. Vi setter pris på at du setter av litt tid for å delta i denne studien!

Velkommen til nettsiden!

På denne nettsiden finner du informasjon om EDGE studien. Her vil vi også fortløpende publisere oppdateringer om EDGE studien, samt publikasjoner som benytter opplysninger fra EDGE studien når dette blir aktuelt.