Rekruttering av nye deltakere avsluttes vår 2020 – siste sjanse til å delta!

Hittil har over 900 deltatt i EDGE-studien – av disse har ca. 100 deltatt i oppfølgingsstudien som innebærer å avgi spyttprøve. Tusen takk til alle som hittil har deltatt! I løpet av kort tid vil vi stoppe rekrutteringen av nye deltakere. Rekruttering til oppfølgingsstudien vil fortsette noe lenger. Vi begynner straks å bearbeide resultatene, og forberede vitenskapelige publikasjoner. Resultater fra studien vil publiseres fortløpende på denne nettsiden. De første vitenskapelige resultatene forventes å være klare høsten 2020, men litt oppsummerende informasjon om studien og foreløpige resultater vil publiseres på denne nettsiden allerede våren 2020.

Over 700 har hittil deltatt; oppfølgingsstudie er godt i gang

Hittil har over 700 deltatt i EDGE-studien, og vi takker alle deltakere! Vi er ikke helt i mål enda, og håper flere ønsker å delta før vi stopper datainnsamlingen i januar 2020. Vi oppfordrer spesielt de med egenerfaring med bulimi og overspisingslidelse å delta, da vi trenger flere med slike erfaringer. I tillegg trenger vi flere deltakere som ikke har noen egenerfaring med spiseforstyrrelser, for å få en stor sammenligningsgruppe.

Vi har de seneste månedene kontaktet deltakere med en forespørsel om å delta i en oppfølgingsstudie som innebærer å avgi en spyttprøve. Denne oppfølgingsstudien undersøker genetiske faktorer ved spiseforstyrrelser. Hittil har over 50 deltakere deltatt i denne, og vi håper deltakere som blir kontaktet med denne forespørselen tar seg tid til å delta. Mer informasjon om oppfølgingsstudien kan du finne her. Hvor mange deltakere vi kan ta med i oppfølgingsstudien er foreløpig usikkert. Vi ønsker selvfølgelig så mange som mulig, men oppfølgingsstudien er ressurskrevende og det er en rekke forhold som påvirker hvor mange som kan delta. Vi vil fortsette med å kontakte deltakere med en forepørsel om å delta i oppfølgingsstudien i første kvartal 2020.

Vi ønsker alle en god høst videre!

En titt på de første 500 deltakerne!

Hittil har litt over 500 personer deltatt i EDGE-studien. Datainnsamlingen fortsetter, da vi ønsker å doble antall deltakere.  I dette innlegget ser vi litt på hvem som hittil har deltatt.

Hvor gamle er de som har deltatt? Deltakerne i EDGE er foreløpig mellom 16 og 78 år, et imponerende aldersspenn og vi er takknemlige for at personer i alle aldre har valgt å delta. De fleste som har deltatt er unge voksne i 20- og 30 årsalderen (gjennomsnittet er 29 år). De aller fleste deltakerne er kvinner; så vi oppfordrer menn til å delta!

Hvor mange har egenerfaring med spiseforstyrrelser? Nedenfor ser man at 60% av de som har deltatt har hatt en spiseforstyrrelse. Videre ser man at de fleste som har egenerfaring med spiseforstyrrelser har hatt anoreksi-lignende tilstander, etterfulgt av bulimi-lignende tilstander, og til sist overspisingslidelse-lignende tilstander. Det er verdt å nevne at èn deltaker kan ha hatt flere typer spiseforstyrrelser gjennom livet.

    

Vi skulle gjerne sett at flere som har egenerfaring med bulimi og overspisingslidelse deltok. Overspisingslidelse er den vanligste formen for spiseforstyrrelse, men en lidelse som ofte vies mindre oppmerksomhet. Vi håper derfor flere med erfaringer med overspisingslidelse deltar!

Hvor mange av de som har egenerfaring med spiseforstyrrelser sier de har mottatt, eller mottar behandling? Nedenfor ser man at de aller fleste som har egenerfaring med spiseforstyrrelser også har mottatt behandling for psykiske problemer. Videre ser man at ca. halvparten av alle med egenerfaring sier de mottok behandling for psykiske problemer på det tidspunktet de deltok i studien.

 

Det er verdt å merke seg at ca. 40% av de som aldri har hatt en spiseforstyrrelse, også har mottatt behandling for psykiske problemer i løpet av livet. Dette sier noe om hvor vanlig det er å utvikle psykiske problemer, og å søke behandling for disse, gjennom livet.

 

Veien videre: Når vi har inkludert flere deltakere, vil vi begynne å undersøke opplysningene vi har mottatt i mer detalj, og gjøre formelle statistiske analyser. Vi vil da sammenligne de som har egenerfaring med spiseforstyrrelser, med de som ikke har det. I tillegg vil vi undersøke mange av de andre målene som ikke er nevnt her. Vi vil da for eksempel se på hvor mange som har opplevd å bli mobbet, hva slags type mobbing som er mest vanlig å bli utsatt for, sammenhenger mellom mobbing og psykisk helse osv. Vi vil også undersøke sammenhengen mellom traumatiske hendelser og psykisk helse. Vi håper så mange som mulig fortsetter å dele informasjon om studien og delta!

De første vinnerne av gavekort og Ipad er trukket!

Vi har trukket de første vinnerne av gavekort og Ipad; disse vil bli kontaktet på e-post. Fem stykker mottar et gavekort på 700 kr, og èn mottar en Ipad! Gratulerer og tusen takk for deres deltakelse! Vi skal trekke ut 5 nye gavekort på 700 kr, og èn Ipad til! Denne trekningen gjøres på nyåret. Det er derfor fortsatt mulighet for nye deltakere å vinne. Spre informasjon om studien til alle som kan være interesserte, følg Facebooksiden vår «Forskergruppe for spiseforstyrrelser OUS», og del våre Facebook-innlegg slik at andre kan delta og potensielt vinne!

Vi er halvveis i datainnsamlingen – oppfølgingsstudie starter

Siden sommeren har ca. 500 personer deltatt i EDGE-studien. Det betyr at vi er halvveis i datainnsamlingen (målet er 1000 deltakere). Vi håper å ha nådd målet vårt innen året er omme! Vil du hjelpe oss med å nå målet; delta her, eller hjelp oss med å spre informasjon om studien ved å følge vår Facebookside «Forskergruppe for spiseforstyrrelser OUS», og dele våre innlegg. Vi ser at vi trenger flere personer som aldri har hatt en spiseforstyrrelse til å delta, slik at vi har en kontrollgruppe til våre analyser.

Vi starter også nå en oppfølgingsstudie, hvor vi samler inn spyttprøver fra deltakere som deltok i spørreundersøkelsen, for å undersøke genetiske risikofaktorer for spiseforstyrrelser. Aktuelle deltakere blir kontaktet via e-post i løpet av høsten, med en forespørsel om å delta i denne oppfølgingsstudien. Deltakelse innebærer da å avlevere en spyttprøve hjemmefra, som du sender til oss via post. Å avlevere prøven tar ca. 2-5 minutter.