OM STUDIEN


Spiseforstyrrelser (anoreksi, bulimi og overspisningslidelse) er mentale lidelser kjennetegnet av problemer knyttet til matinntak, kropp og vekt. De rammer kvinner og menn i alle aldre. Vi vet ikke hvorfor noen utvikler en spiseforstyrrelse, og dette svekker vår evne til å forebygge, diagnostisere, og behandle disse lidelsene. Vi vet at sårbarheten for å utvikle spiseforstyrrelser skyldes en kombinasjon av genetiske (arvelige), psykologiske, og miljømessige forhold.

Tidligere forskning har vist at spiseforstyrrelser har en betydelig arvelig komponent. Det vil si at risiko for spiseforstyrrelser dels skyldes genetiske variasjoner; men akkurat hva disse variasjonene reflekterer er ikke kjent. Miljømessige forhold, slik som kultur, psykososialt miljø, og belastende livshendelser kan også øke risiko for spiseforstyrrelser. Vi vet lite om hvordan genetiske og miljømessige forhold samspiller for å forårsake spiseforstyrrelser.

I forskningsstudien «Spiseforstyrrelser: Gener og miljø» (forkortet «EDGE») vil vi undersøke slike risikofaktorer, for å bedre forstå årsakene til spiseforstyrrelser. Vi ser blant annet på hvordan gener, mobbing, traumatiske erfaringer, og andre faktorer er relatert til utviklingen av disse lidelsene. Vi undersøker også hvordan ulike psykologiske faktorer er forbundet med risiko for eller beskyttelse mot problemer knyttet til mat, kropp, og vekt. Sentrale forskningsspørsmål er: «Hvilke genetiske variasjoner øker risiko for spiseforstyrrelser? Hvordan påvirker belastende livshendelser som mobbing og traumatiske erfaringer risiko for spiseforstyrrelser? Hvordan samspiller ulike risikofaktorer for å forårsake spiseforstyrrelser?». EDGE-studien vil øke vår kunnskap om spiseforstyrrelser, og vi tror denne kunnskapen på sikt vil styrke vår evne til å forstå, forebygge, og behandle disse lidelsene.

EDGE-studien ledes av Regional Seksjon for Spiseforstyrrelser (RASP), Oslo Universitetssykehus. Studien er delfinansiert av Helse Sør-Øst. I EDGE-studien har vi rekruttert en stor mengde (ca. 900) deltakere. Rekrutteringen av nye deltakere er avsluttet. Arbeidet med EDGE-studien varer frem til 31. desember 2027.

Prosjektleder er forsker Lasse Bang ved Folkehelseinstituttet. I tillegg er følgende personer involvert i studien:

Professor Øyvind Rø ved RASP.

Stipendiat Selma Øverland Lie ved RASP.

Professor Ole A. Andreassen ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT, Universitetet i Oslo).

Professor Cynthia Bulik ved Karolinska Institutet i Sverige og University of North Carolina i USA.