OM DELTAKELSE


Hva innebærer deltakelse?

Dersom du velger å delta, innebærer dette å besvare et elektronisk spørreskjema. Dette kan du gjøre hjemme på din egen pc, og vil ta ca. 20-40 minutter. Du kan også velge å delta i en oppfølgningsstudie som innebærer å avgi en spyttprøve for genanalyse; dette kan du også gjøre hjemme. Du vil evt. motta en forespørsel om å delta i oppfølgningsstudien en stund etter at du har besvart spørreskjemaet. All informasjon om deg vil bli behandlet konfidensielt, og det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres. Alle som deltar kan være med i trekning av en Ipad eller gavekort på 700 kr.


Hvem kan delta?

Alle kvinner og menn over 16 år kan delta i studien. Vi trenger både personer som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og personer som aldri har hatt slike problemer. For å delta må du ha tilgang til MinID eller BankID.


Hva dreier spørreskjemaet seg om?

Spørreskjemaet inneholder spørsmål vedrørende din psykiske helse og belastende livshendelser. Vi gjør oppmerksom på at noen av spørsmålene dreier seg om personlige erfaringer med spiseforstyrrelser, mobbing og traumer, og kan oppleves som utfordrende for noen.


Hva slags informasjon mottar vi om deg?

Når du samtykker til å delta i EDGE-studien, samtykker du til at vi a) kan bruke opplysninger du gir oss gjennom spørreskjemaet, b) kan hente ut opplysninger om deg som er registrert i ulike nasjonale registre (f.eks norsk pasientregister, statistisk sentralbyrå). Dersom du blir forespurt om å delta i oppfølgningsstudien, vil du der samtykke til at vi også kan bruke informasjon om ditt arvestoff (DNA) som du gir gjennom en spyttprøve. Mer detaljert informasjon om hva slags informasjon du samtykker til at vi kan bruke, og hvordan denne informasjonen behandles står i samtykkeskjemaet du signerer når du går inn på https://skjema.uio.no/edge for å delta.