OM DELTAKELSE


Hva innebærer deltakelse?

Dersom du velger å delta, innebærer dette å besvare en elektronisk spørreundersøkelse. Dette kan du gjøre hjemme på din egen pc/mac evt. nettbrett, og vil normalt ta ca. 30 minutter. Dette må gjøres i én økt; du har ikke mulighet til å lukke nettleseren og fullføre på et senere tidspunkt. Sett derfor av god tid før du deltar. Når du klikker på lenken for å delta (se delta her), vil du først bli bedt om å logge inn med BankID, lese samtykkeskjemaet, og deretter logge inn med BankID på nytt for a avgi en digital signatur. Grunnen til at du må logge inn med BankID er for at vi skal få et gyldig samtykke til å delta fra deg (samtykket er da koblet til deg som person). Du kan også velge å delta i en oppfølgingsstudie som innebærer å avgi en spyttprøve for genanalyse (dette gjør du selv hjemme). Dersom dette blir aktuelt vil du bli kontaktet på nytt (via e-post) en stund etter at du har besvart spørreundersøkelsen. Du står fritt til å avslå deltakelse i oppfølgingsstudien. All informasjon om deg vil bli behandlet konfidensielt, og det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres. Alle som deltar kan være med i trekning av en Ipad eller gavekort på 700 kr.


Hvem kan delta?

Alle kvinner og menn som er 16 år eller eldre kan delta i studien. Vi trenger både personer som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og personer som aldri har hatt slike problemer. For å delta må du ha tilgang til BankID, for å kunne avgi et digitalt samtykke til å delta.


Hva dreier spørreundersøkelsen seg om?

Spørreundersøkelsen inneholder spørsmål vedrørende din psykiske helse og belastende livshendelser. Vi gjør oppmerksom på at noen av spørsmålene dreier seg om personlige erfaringer med spiseforstyrrelser, mobbing og traumer, og kan oppleves som utfordrende for noen. Dersom du tenker at det blir for belastende for deg å bli stilt slike spørsmål, råder vi deg til å ikke delta. Det er også mulig å svare «vil ikke svare» på slike sensitive spørsmål.


Hva slags informasjon mottar vi om deg?

Når du samtykker til å delta i EDGE-studien, samtykker du til at vi a) kan bruke opplysninger du gir oss gjennom spørreundersøkelsen, b) kan hente ut opplysninger om deg som er registrert i ulike nasjonale registre (f.eks norsk pasientregister, statistisk sentralbyrå). Dersom du blir forespurt om å delta i oppfølgningsstudien, vil du der samtykke til at vi også kan bruke informasjon om ditt arvestoff (DNA) som du gir gjennom en spyttprøve. Mer detaljert informasjon om hva slags informasjon du samtykker til at vi kan bruke, og hvordan denne informasjonen behandles står i samtykkeskjemaet du signerer når du går inn på nettskjema.no/a/edge for å delta.