KONTAKT OSS


Prosjektleder er Lasse Bang (lasse.bang@fhi.no) ved Folkehelseinstituttet. Prosjektleder kan du kontakte dersom du har spørsmål til studien, ønsker å trekke deg fra studien, e.l.

Hvis du sliter med spiseforstyrrelser eller andre psykiske problemer, kan du kontakte din fastlege eller følgende organisasjoner som tilbyr støtte og råd:

Spiseforstyrrelsesforeningen – www.spisfo.no, tlf: 22 94 00 10.

Rådgivning om spiseforstyrrelser – www.nettros.no, tlf: 94 81 78 18.

Mental helses hjelpetelefon – tlf: 116 123.

Hvis du er under 18 år kan du også kontakte Kors på halsen (Røde Kors) – www.korspahalsen.no, tlf: 800 333 21.