KONTAKT OSS


Dersom du har spørsmål til prosjektet kan du kontakte oss på EDGEstudien@gmail.com. Prosjektleder er Lasse Bang (lasse.bang@ous-hf.no; 23 02 73 71 / 41 42 97 04) ved Regional Seksjon for Spiseforstyrrelser, Oslo Universitetssykehus.

Å besvare noen av spørsmålene i denne undersøkelsen kan oppleves som belastende for noen. Dersom du etter å ha deltatt opplever en negativ reaksjon som følge av å besvare spørsmålene, kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat om dette på EDGEstudien@gmail.com, eller på telefon 23 02 73 71 / 41 42 97 04. Dersom du har psykiske problemer, kan du også ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale, evt. med en psykiater dersom du skulle ønske det.

Hvis du sliter med spiseforstyrrelser eller andre psykiske problemer, kan du kontakte følgende organisasjoner som tilbyr støtte og råd:

Spiseforstyrrelsesforeningen – www.spisfo.no, tlf: 22 94 00 10.

Rådgivning om spiseforstyrrelser – www.nettros.no, tlf: 94 81 78 18.

Mental helses hjelpetelefon – tlf: 116 123.

Hvis du er under 18 år kan du også kontakte Kors på halsen (Røde Kors) – www.korspahalsen.no, tlf: 800 333 21.