FOR Å DELTA

Klikk deg inn på nettskjema.no/a/edge for å samtykke til deltakelse og fylle ut spørreundersøkelsen. Bruk helst en pc/mac evt. nettbrett til å besvare spørreskjemaet, da visningen blir best på slike enheter. Unngå å bruke Microsoft Edge nettleseren, da det har vært noe problemer med spørreundersøkelsen på denne. Deltakelse må gjøre i én økt; du har ikke mulighet til å lukke nettleseren og fullføre på et senere tidspunkt. Sett derfor av god tid før du deltar. Vi gjør oppmerksom på at noen av spørsmålene dreier seg om personlige erfaringer med spiseforstyrrelser, mobbing og traumer, og kan oppleves som utfordrende for noen.

Deltakelse tar normalt ca. 30 minutter. Før du går igang med å besvare spørreundersøkelsen må du logge inn med BankID, lese samtykkeskjemaet, og så avgi en digital signatur ved å logge inn med BankID på nytt. Innloggingen via BankID gjøre for at vi skal kunne bekrefte hvem du er, og registere at du samtykker til å delta i studien. Dersom du ikke har BankID kan du registrere dette på https://eid.difi.no/nb/bankid.

Mange vil etter fullført deltakelse bli kontaktet på ny (via e-post) med en forespørsel om å delta i oppfølgingsstudien, som innebærer å avgi en spyttprøve for gentesting. Du står fritt til å avslå denne forespørselen.