Måned: oktober 2021

Ny artikkel om belastende livshendelser er publisert.

Artikkelen «Stressful life events among individuals with a history of eating disorders: a case-control comparison» av Selma Øverland Lie og kolleger er nå publisert i BMC Psychiatry. Artikkelen er åpent tilgjengelig, og du finner den her: https://doi.org/10.1186/s12888-021-03499-2. I artikkelen benyttet vi EDGE-data for å undersøke sammenhengen mellom belastende livshendelser og spiseforstyrrelser. Deltakerne ble spurt hvorvidt de har opplevd et utvalg livshendelser, f.eks overfall, seksuelle overgrep, alvorlig sykdom, og tap av noen nær deg. Resultatene viste at personer som har hatt spiseforstyrrelser oftere har opplevd slike hendelser. Dette gjaldt spesielt hendelser med seksuelle overgrep og psykisk vold blant de som hadde hatt spiseforstyrrelser kjennetegnet av overspising og renselses-atferd (f.eks oppkast). Videre fant vi at sammenhengen mellom spiseforstyrrelser og belastende livshendelser var sterkere jo flere slike livshendelser man hadde opplevd.

Studien viste at personer som utvikler spiseforstyrrelser ofte har opplevd ulike belastende livshendelser. I tidligere studier har vi vist at personer med spiseforstyrrelser oftere har opplevd å bli mobbet. Til sammen viser våre funn at belastende livshendelser som mobbing, seksuelle overgrep, og psykisk vold har en sammenheng med utviklingen av spiseforstyrrelser. Vi vet derimot ikke hvorvidt det er slik at disse livshendelsene utløser utviklingen av en spiseforstyrrelse, eller om personer med spiseforstyrrelser har høyere risiko for å bli utsatt for slike hendelser.