Ny artikkel om mobbing publisert

Artikkelen «The association between bullying and eating disorders: A case-control study» av Selma Øverland Lie og kolleger er nå publisert i International Journal of Eating Disorders. Artikkelen er åpent tilgjengelig, og du finner den her: https://doi.org/10.1002/eat.23522. I artikkelen brukte de data fra EDGE-studien til å undersøke sammenhengen mellom mobbing og spiseforstyrrelser. Resultatene viste at personer som har hatt spiseforstyrrelser oftere har opplevet å bli mobbet sammenlignet med personer aldri har hatt spiseforstyrrelser. Dette gjaldt spesielt de som hadde hatt spiseforstyrrelser kjennetegnet av overspising og renselsesatferd (f.eks. oppkast). Det var spesielt verbal (f.eks. bli kalt stygge ting, ertet), indirekte (f.eks. bli utestengt, baksnakket) og digital (f.eks. mobbing via sosiale medier) mobbing som var mer vanlig blant de som har hatt spiseforstyrrelser. Resultatene viser at mange personer som har hatt spiseforstyrrelser har opplevd å bli mobbet.