Foreløpige funn – mobbing og belastende livshendelser

Det pågår i disse dager arbeid med å skrive opp resultater fra analyser av spørsmålene relatert til mobbing og andre belastende livshendelser. Mange har opplevd mobbing på et tidspunkt i livet, og som det fremkommer av figuren under har de som har hatt en spiseforstyrrelse oftere opplevd mobbing enn de som aldri har hatt en spiseforstyrrelse. Spesielt gjelder dette for verbal (f.eks. ertet, kalt stygge ting) og indirekte (f.eks. ekskludert fra grupper/aktiviteter, andre sprer rykter om deg) mobbing. Av de som har opplevd verbal mobbing, har mobbingen ofte vært relatert til kropp og utseende.

Vår undersøkelse viser også at mange har opplevd andre belastende livshendelser. Figuren under viser hvor mange som har opplevd ulike former for belastende livshendelser. De som har hatt en spiseforstyrrelse har oftere opplevd noen av disse hendelsene, spesielt når det kommer til seksuelle overgrep/misbruk og emosjonell mishandling.

Vi ser nå nærmere på forskjellene mellom gruppene om opplevelser av mobbing og andre belastende livshendelser, og undersøke hvorvidt det faktisk er slik at de som har hatt spiseforstyrrelser oftere har opplevd slike ting. Det er fortsatt uklart hvorvidt mobbing og andre belastende livshendelser øker risikoen for å utvikle spiseforstyrrelser, eller om personer med spiseforstyrrelser er mer utsatt for å oppleve slike hendelser. Resultatene fra disse analysene forventes å bli publisert innen 2021.