Rekruttering av nye deltakere avsluttet

Vi har nå avsluttet rekruttering av nye deltakere til EDGE-studien. Det vil derfor ikke være mulig å delta lenger. Vi retter en stor takk til alle som har deltatt! Vinnerne av de siste gavekort/Ipad blir trukket om kort tid. Vi vil fortsette å kontakte de som har deltatt med en forespørsel om å delta i  oppfølgingsstudien som innebærer å avgi en spyttprøve. Nå begynner vi arbeidet med å bearbeide og analysere datamaterialet vi har samlet inn. Anslagsvis er de første resultatene klare sommeren 2020. Oppdateringer om fremdrift, resultater og vitenskapelige publikasjoner publiseres fortløpende på denne nettsiden.

Vi takker alle deltakere og samarbeidspartnere!