Rekruttering av nye deltakere avsluttes vår 2020 – siste sjanse til å delta!

Hittil har over 900 deltatt i EDGE-studien – av disse har ca. 100 deltatt i oppfølgingsstudien som innebærer å avgi spyttprøve. Tusen takk til alle som hittil har deltatt! I løpet av kort tid vil vi stoppe rekrutteringen av nye deltakere. Rekruttering til oppfølgingsstudien vil fortsette noe lenger. Vi begynner straks å bearbeide resultatene, og forberede vitenskapelige publikasjoner. Resultater fra studien vil publiseres fortløpende på denne nettsiden. De første vitenskapelige resultatene forventes å være klare høsten 2020, men litt oppsummerende informasjon om studien og foreløpige resultater vil publiseres på denne nettsiden allerede våren 2020.