Måned: januar 2020

Rekruttering av nye deltakere avsluttet

Vi har nå avsluttet rekruttering av nye deltakere til EDGE-studien. Det vil derfor ikke være mulig å delta lenger. Vi retter en stor takk til alle som har deltatt! Vinnerne av de siste gavekort/Ipad blir trukket om kort tid. Vi vil fortsette å kontakte de som har deltatt med en forespørsel om å delta i  oppfølgingsstudien som innebærer å avgi en spyttprøve. Nå begynner vi arbeidet med å bearbeide og analysere datamaterialet vi har samlet inn. Anslagsvis er de første resultatene klare sommeren 2020. Oppdateringer om fremdrift, resultater og vitenskapelige publikasjoner publiseres fortløpende på denne nettsiden.

Vi takker alle deltakere og samarbeidspartnere!

Rekruttering av nye deltakere avsluttes vår 2020 – siste sjanse til å delta!

Hittil har over 900 deltatt i EDGE-studien – av disse har ca. 100 deltatt i oppfølgingsstudien som innebærer å avgi spyttprøve. Tusen takk til alle som hittil har deltatt! I løpet av kort tid vil vi stoppe rekrutteringen av nye deltakere. Rekruttering til oppfølgingsstudien vil fortsette noe lenger. Vi begynner straks å bearbeide resultatene, og forberede vitenskapelige publikasjoner. Resultater fra studien vil publiseres fortløpende på denne nettsiden. De første vitenskapelige resultatene forventes å være klare høsten 2020, men litt oppsummerende informasjon om studien og foreløpige resultater vil publiseres på denne nettsiden allerede våren 2020.