Over 700 har hittil deltatt; oppfølgingsstudie er godt i gang

Hittil har over 700 deltatt i EDGE-studien, og vi takker alle deltakere! Vi er ikke helt i mål enda, og håper flere ønsker å delta før vi stopper datainnsamlingen i januar 2020. Vi oppfordrer spesielt de med egenerfaring med bulimi og overspisingslidelse å delta, da vi trenger flere med slike erfaringer. I tillegg trenger vi flere deltakere som ikke har noen egenerfaring med spiseforstyrrelser, for å få en stor sammenligningsgruppe.

Vi har de seneste månedene kontaktet deltakere med en forespørsel om å delta i en oppfølgingsstudie som innebærer å avgi en spyttprøve. Denne oppfølgingsstudien undersøker genetiske faktorer ved spiseforstyrrelser. Hittil har over 50 deltakere deltatt i denne, og vi håper deltakere som blir kontaktet med denne forespørselen tar seg tid til å delta. Mer informasjon om oppfølgingsstudien kan du finne her. Hvor mange deltakere vi kan ta med i oppfølgingsstudien er foreløpig usikkert. Vi ønsker selvfølgelig så mange som mulig, men oppfølgingsstudien er ressurskrevende og det er en rekke forhold som påvirker hvor mange som kan delta. Vi vil fortsette med å kontakte deltakere med en forepørsel om å delta i oppfølgingsstudien i første kvartal 2020.

Vi ønsker alle en god høst videre!