En titt på de første 500 deltakerne!

Hittil har litt over 500 personer deltatt i EDGE-studien. Datainnsamlingen fortsetter, da vi ønsker å doble antall deltakere.  I dette innlegget ser vi litt på hvem som hittil har deltatt.

Hvor gamle er de som har deltatt? Deltakerne i EDGE er foreløpig mellom 16 og 78 år, et imponerende aldersspenn og vi er takknemlige for at personer i alle aldre har valgt å delta. De fleste som har deltatt er unge voksne i 20- og 30 årsalderen (gjennomsnittet er 29 år). De aller fleste deltakerne er kvinner; så vi oppfordrer menn til å delta!

Hvor mange har egenerfaring med spiseforstyrrelser? Nedenfor ser man at 60% av de som har deltatt har hatt en spiseforstyrrelse. Videre ser man at de fleste som har egenerfaring med spiseforstyrrelser har hatt anoreksi-lignende tilstander, etterfulgt av bulimi-lignende tilstander, og til sist overspisingslidelse-lignende tilstander. Det er verdt å nevne at èn deltaker kan ha hatt flere typer spiseforstyrrelser gjennom livet.

    

Vi skulle gjerne sett at flere som har egenerfaring med bulimi og overspisingslidelse deltok. Overspisingslidelse er den vanligste formen for spiseforstyrrelse, men en lidelse som ofte vies mindre oppmerksomhet. Vi håper derfor flere med erfaringer med overspisingslidelse deltar!

Hvor mange av de som har egenerfaring med spiseforstyrrelser sier de har mottatt, eller mottar behandling? Nedenfor ser man at de aller fleste som har egenerfaring med spiseforstyrrelser også har mottatt behandling for psykiske problemer. Videre ser man at ca. halvparten av alle med egenerfaring sier de mottok behandling for psykiske problemer på det tidspunktet de deltok i studien.

 

Det er verdt å merke seg at ca. 40% av de som aldri har hatt en spiseforstyrrelse, også har mottatt behandling for psykiske problemer i løpet av livet. Dette sier noe om hvor vanlig det er å utvikle psykiske problemer, og å søke behandling for disse, gjennom livet.

 

Veien videre: Når vi har inkludert flere deltakere, vil vi begynne å undersøke opplysningene vi har mottatt i mer detalj, og gjøre formelle statistiske analyser. Vi vil da sammenligne de som har egenerfaring med spiseforstyrrelser, med de som ikke har det. I tillegg vil vi undersøke mange av de andre målene som ikke er nevnt her. Vi vil da for eksempel se på hvor mange som har opplevd å bli mobbet, hva slags type mobbing som er mest vanlig å bli utsatt for, sammenhenger mellom mobbing og psykisk helse osv. Vi vil også undersøke sammenhengen mellom traumatiske hendelser og psykisk helse. Vi håper så mange som mulig fortsetter å dele informasjon om studien og delta!