Vi er halvveis i datainnsamlingen – oppfølgingsstudie starter

Siden sommeren har ca. 500 personer deltatt i EDGE-studien. Det betyr at vi er halvveis i datainnsamlingen (målet er 1000 deltakere). Vi håper å ha nådd målet vårt innen året er omme! Vil du hjelpe oss med å nå målet; delta her, eller hjelp oss med å spre informasjon om studien ved å følge vår Facebookside «Forskergruppe for spiseforstyrrelser OUS», og dele våre innlegg. Vi ser at vi trenger flere personer som aldri har hatt en spiseforstyrrelse til å delta, slik at vi har en kontrollgruppe til våre analyser.

Vi starter også nå en oppfølgingsstudie, hvor vi samler inn spyttprøver fra deltakere som deltok i spørreundersøkelsen, for å undersøke genetiske risikofaktorer for spiseforstyrrelser. Aktuelle deltakere blir kontaktet via e-post i løpet av høsten, med en forespørsel om å delta i denne oppfølgingsstudien. Deltakelse innebærer da å avlevere en spyttprøve hjemmefra, som du sender til oss via post. Å avlevere prøven tar ca. 2-5 minutter.