Visste du at gener spiller en rolle i utviklingen av spiseforstyrrelser?

Spiseforstyrrelser som anoreksi, bulimi, og overspisingslidelse er psykiske lidelser med en betydelig arvelig komponent. Det betyr at genetiske faktorer bidrar til å gjøre noen sårbare for å utvikle disse lidelsene. Våre samarbeidspartnere publiserte nylig en studie som pekte på flere genetiske risikofaktorer for anoreksi, og funnene tyder på at genetisk sårbarhet for anoreksi er relatert til både psykologiske og kroppslige forhold (som forbrenning). Les mer om studien her. Slik kunnskap er viktig, og hjelper oss forstå hva spiseforstyrrelser er, hvorfor noen utvikler dem, og hvordan vi best kan håndtere dem.

Miljømessige faktorer spiller også en stor rolle for sårbarheten for å utvikle spiseforstyrrelser. Kroppspress, kroppsmisnøye, mobbing, og traumatiske erfaringer kan øke risikoen for å utvikle en spiseforstyrrelse. Vi vet at gener og miljø er i kontinuerlig samspill, men vi vet for lite om det spesifikke samspillet som forårsaker spiseforstyrrelser. I EDGE-studien undersøker vi både genetiske og miljømessige risikofaktorer for å bedre forstå spiseforstyrrelser.

Ved å delta i EDGE-studien bidrar du til å øke kunnskap om spiseforstyrrelser, og forbedrer vår evne til å forstå, diagnostisere, forebygge, og behandle disse lidelsene. Vi håper du tar deg tid til å delta; les mer om studien her.