Bidra i forskning – vinn Ipad eller gavekort!

Vi søker deltakere til vår studie om genetiske og miljømessige risikofaktorer for spiseforstyrrelser! Alle kvinner og menn som er 16 år eller eldre kan delta (det er ingen øvre aldersgrense). Vi trenger både deltakere som har eller har hatt spiseforstyrrelser, og deltakere som aldri har hatt en spiseforstyrrelse. Deltakelse gjøres online, så du kan gjøre dette hjemmefra. Deltakelse tar normalt ca. 30 minutter, avhengig av om du har hatt en spiseforstyrrelse eller ikke. Alle kan delta i trekning av Ipad eller gavekort på 700 kr. Les mer om deltakelse her. Følg gjerne vår Facebookside «Forskergruppe for spiseforstyrrelser OUS» for relevante oppdateringer og andre studier. Vi trenger mange hundre deltakere, så del gjerne informasjon om studien til venner og familie. Vi er takknemlig for alle som tar seg tid til å delta!