Måned: august 2019

Bidra i forskning – vinn Ipad eller gavekort!

Vi søker deltakere til vår studie om genetiske og miljømessige risikofaktorer for spiseforstyrrelser! Alle kvinner og menn som er 16 år eller eldre kan delta (det er ingen øvre aldersgrense). Vi trenger både deltakere som har eller har hatt spiseforstyrrelser, og deltakere som aldri har hatt en spiseforstyrrelse. Deltakelse gjøres online, så du kan gjøre dette hjemmefra. Deltakelse tar normalt ca. 30 minutter, avhengig av om du har hatt en spiseforstyrrelse eller ikke. Alle kan delta i trekning av Ipad eller gavekort på 700 kr. Les mer om deltakelse her. Følg gjerne vår Facebookside «Forskergruppe for spiseforstyrrelser OUS» for relevante oppdateringer og andre studier. Vi trenger mange hundre deltakere, så del gjerne informasjon om studien til venner og familie. Vi er takknemlig for alle som tar seg tid til å delta!

Visste du at gener spiller en rolle i utviklingen av spiseforstyrrelser?

Spiseforstyrrelser som anoreksi, bulimi, og overspisingslidelse er psykiske lidelser med en betydelig arvelig komponent. Det betyr at genetiske faktorer bidrar til å gjøre noen sårbare for å utvikle disse lidelsene. Våre samarbeidspartnere publiserte nylig en studie som pekte på flere genetiske risikofaktorer for anoreksi, og funnene tyder på at genetisk sårbarhet for anoreksi er relatert til både psykologiske og kroppslige forhold (som forbrenning). Les mer om studien her. Slik kunnskap er viktig, og hjelper oss forstå hva spiseforstyrrelser er, hvorfor noen utvikler dem, og hvordan vi best kan håndtere dem.

Miljømessige faktorer spiller også en stor rolle for sårbarheten for å utvikle spiseforstyrrelser. Kroppspress, kroppsmisnøye, mobbing, og traumatiske erfaringer kan øke risikoen for å utvikle en spiseforstyrrelse. Vi vet at gener og miljø er i kontinuerlig samspill, men vi vet for lite om det spesifikke samspillet som forårsaker spiseforstyrrelser. I EDGE-studien undersøker vi både genetiske og miljømessige risikofaktorer for å bedre forstå spiseforstyrrelser.

Ved å delta i EDGE-studien bidrar du til å øke kunnskap om spiseforstyrrelser, og forbedrer vår evne til å forstå, diagnostisere, forebygge, og behandle disse lidelsene. Vi håper du tar deg tid til å delta; les mer om studien her.