Foreløpige funn – mobbing og belastende livshendelser

Det pågår i disse dager arbeid med å skrive opp resultater fra analyser av spørsmålene relatert til mobbing og andre belastende livshendelser. Mange har opplevd mobbing på et tidspunkt i livet, og som det fremkommer av figuren under har de som har hatt en spiseforstyrrelse oftere opplevd mobbing enn de som aldri har hatt en spiseforstyrrelse. Spesielt gjelder dette for verbal (f.eks. ertet, kalt stygge ting) og indirekte (f.eks. ekskludert fra grupper/aktiviteter, andre sprer rykter om deg) mobbing. Av de som har opplevd verbal mobbing, har mobbingen ofte vært relatert til kropp og utseende.

Vår undersøkelse viser også at mange har opplevd andre belastende livshendelser. Figuren under viser hvor mange som har opplevd ulike former for belastende livshendelser. De som har hatt en spiseforstyrrelse har oftere opplevd noen av disse hendelsene, spesielt når det kommer til seksuelle overgrep/misbruk og emosjonell mishandling.

Vi ser nå nærmere på forskjellene mellom gruppene om opplevelser av mobbing og andre belastende livshendelser, og undersøke hvorvidt det faktisk er slik at de som har hatt spiseforstyrrelser oftere har opplevd slike ting. Det er fortsatt uklart hvorvidt mobbing og andre belastende livshendelser øker risikoen for å utvikle spiseforstyrrelser, eller om personer med spiseforstyrrelser er mer utsatt for å oppleve slike hendelser. Resultatene fra disse analysene forventes å bli publisert innen 2021.

Ny artikkel publisert

Line Wisting og kolleger har nylig publisert artikkelen «Psychometric properties of the Norwegian version of the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) in a large female sample of adults with and without eating disorders» (tilgjengelig her: https://doi.org/10.1186/s12888-020-03013-0). I denne artikkelen testet man ut hvor godt egnet spørreskjemaet «PHQ-9» er til å måle symptomer på depresjon. Resultatene viste at spørreskjemaet er godt egnet til å måle symptomer på depresjon hos både personer med og uten spiseforstyrrelser. Denne studien brukte data fra EDGE-deltakere.

Rekruttering av nye deltakere avsluttet

Vi har nå avsluttet rekruttering av nye deltakere til EDGE-studien. Det vil derfor ikke være mulig å delta lenger. Vi retter en stor takk til alle som har deltatt! Vinnerne av de siste gavekort/Ipad blir trukket om kort tid. Vi vil fortsette å kontakte de som har deltatt med en forespørsel om å delta i  oppfølgingsstudien som innebærer å avgi en spyttprøve. Nå begynner vi arbeidet med å bearbeide og analysere datamaterialet vi har samlet inn. Anslagsvis er de første resultatene klare sommeren 2020. Oppdateringer om fremdrift, resultater og vitenskapelige publikasjoner publiseres fortløpende på denne nettsiden.

Vi takker alle deltakere og samarbeidspartnere!

Rekruttering av nye deltakere avsluttes vår 2020 – siste sjanse til å delta!

Hittil har over 900 deltatt i EDGE-studien – av disse har ca. 100 deltatt i oppfølgingsstudien som innebærer å avgi spyttprøve. Tusen takk til alle som hittil har deltatt! I løpet av kort tid vil vi stoppe rekrutteringen av nye deltakere. Rekruttering til oppfølgingsstudien vil fortsette noe lenger. Vi begynner straks å bearbeide resultatene, og forberede vitenskapelige publikasjoner. Resultater fra studien vil publiseres fortløpende på denne nettsiden. De første vitenskapelige resultatene forventes å være klare høsten 2020, men litt oppsummerende informasjon om studien og foreløpige resultater vil publiseres på denne nettsiden allerede våren 2020.

Over 700 har hittil deltatt; oppfølgingsstudie er godt i gang

Hittil har over 700 deltatt i EDGE-studien, og vi takker alle deltakere! Vi er ikke helt i mål enda, og håper flere ønsker å delta før vi stopper datainnsamlingen i januar 2020. Vi oppfordrer spesielt de med egenerfaring med bulimi og overspisingslidelse å delta, da vi trenger flere med slike erfaringer. I tillegg trenger vi flere deltakere som ikke har noen egenerfaring med spiseforstyrrelser, for å få en stor sammenligningsgruppe.

Vi har de seneste månedene kontaktet deltakere med en forespørsel om å delta i en oppfølgingsstudie som innebærer å avgi en spyttprøve. Denne oppfølgingsstudien undersøker genetiske faktorer ved spiseforstyrrelser. Hittil har over 50 deltakere deltatt i denne, og vi håper deltakere som blir kontaktet med denne forespørselen tar seg tid til å delta. Mer informasjon om oppfølgingsstudien kan du finne her. Hvor mange deltakere vi kan ta med i oppfølgingsstudien er foreløpig usikkert. Vi ønsker selvfølgelig så mange som mulig, men oppfølgingsstudien er ressurskrevende og det er en rekke forhold som påvirker hvor mange som kan delta. Vi vil fortsette med å kontakte deltakere med en forepørsel om å delta i oppfølgingsstudien i første kvartal 2020.

Vi ønsker alle en god høst videre!