Ny artikkel om belastende livshendelser er publisert.

Artikkelen «Stressful life events among individuals with a history of eating disorders: a case-control comparison» av Selma Øverland Lie og kolleger er nå publisert i BMC Psychiatry. Artikkelen er åpent tilgjengelig, og du finner den her: https://doi.org/10.1186/s12888-021-03499-2. I artikkelen benyttet vi EDGE-data for å undersøke sammenhengen mellom belastende livshendelser og spiseforstyrrelser. Deltakerne ble spurt hvorvidt de har opplevd et utvalg livshendelser, f.eks overfall, seksuelle overgrep, alvorlig sykdom, og tap av noen nær deg. Resultatene viste at personer som har hatt spiseforstyrrelser oftere har opplevd slike hendelser. Dette gjaldt spesielt hendelser med seksuelle overgrep og psykisk vold blant de som hadde hatt spiseforstyrrelser kjennetegnet av overspising og renselses-atferd (f.eks oppkast). Videre fant vi at sammenhengen mellom spiseforstyrrelser og belastende livshendelser var sterkere jo flere slike livshendelser man hadde opplevd.

Studien viste at personer som utvikler spiseforstyrrelser ofte har opplevd ulike belastende livshendelser. I tidligere studier har vi vist at personer med spiseforstyrrelser oftere har opplevd å bli mobbet. Til sammen viser våre funn at belastende livshendelser som mobbing, seksuelle overgrep, og psykisk vold har en sammenheng med utviklingen av spiseforstyrrelser. Vi vet derimot ikke hvorvidt det er slik at disse livshendelsene utløser utviklingen av en spiseforstyrrelse, eller om personer med spiseforstyrrelser har høyere risiko for å bli utsatt for slike hendelser.

Ny artikkel om mobbing publisert

Artikkelen «The association between bullying and eating disorders: A case-control study» av Selma Øverland Lie og kolleger er nå publisert i International Journal of Eating Disorders. Artikkelen er åpent tilgjengelig, og du finner den her: https://doi.org/10.1002/eat.23522. I artikkelen brukte de data fra EDGE-studien til å undersøke sammenhengen mellom mobbing og spiseforstyrrelser. Resultatene viste at personer som har hatt spiseforstyrrelser oftere har opplevet å bli mobbet sammenlignet med personer aldri har hatt spiseforstyrrelser. Dette gjaldt spesielt de som hadde hatt spiseforstyrrelser kjennetegnet av overspising og renselsesatferd (f.eks. oppkast). Det var spesielt verbal (f.eks. bli kalt stygge ting, ertet), indirekte (f.eks. bli utestengt, baksnakket) og digital (f.eks. mobbing via sosiale medier) mobbing som var mer vanlig blant de som har hatt spiseforstyrrelser. Resultatene viser at mange personer som har hatt spiseforstyrrelser har opplevd å bli mobbet.

Foreløpige funn – mobbing og belastende livshendelser

Det pågår i disse dager arbeid med å skrive opp resultater fra analyser av spørsmålene relatert til mobbing og andre belastende livshendelser. Mange har opplevd mobbing på et tidspunkt i livet, og som det fremkommer av figuren under har de som har hatt en spiseforstyrrelse oftere opplevd mobbing enn de som aldri har hatt en spiseforstyrrelse. Spesielt gjelder dette for verbal (f.eks. ertet, kalt stygge ting) og indirekte (f.eks. ekskludert fra grupper/aktiviteter, andre sprer rykter om deg) mobbing. Av de som har opplevd verbal mobbing, har mobbingen ofte vært relatert til kropp og utseende.

Vår undersøkelse viser også at mange har opplevd andre belastende livshendelser. Figuren under viser hvor mange som har opplevd ulike former for belastende livshendelser. De som har hatt en spiseforstyrrelse har oftere opplevd noen av disse hendelsene, spesielt når det kommer til seksuelle overgrep/misbruk og emosjonell mishandling.

Vi ser nå nærmere på forskjellene mellom gruppene om opplevelser av mobbing og andre belastende livshendelser, og undersøke hvorvidt det faktisk er slik at de som har hatt spiseforstyrrelser oftere har opplevd slike ting. Det er fortsatt uklart hvorvidt mobbing og andre belastende livshendelser øker risikoen for å utvikle spiseforstyrrelser, eller om personer med spiseforstyrrelser er mer utsatt for å oppleve slike hendelser. Resultatene fra disse analysene forventes å bli publisert innen 2021.

Ny artikkel publisert

Line Wisting og kolleger har nylig publisert artikkelen «Psychometric properties of the Norwegian version of the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) in a large female sample of adults with and without eating disorders» (tilgjengelig her: https://doi.org/10.1186/s12888-020-03013-0). I denne artikkelen testet man ut hvor godt egnet spørreskjemaet «PHQ-9» er til å måle symptomer på depresjon. Resultatene viste at spørreskjemaet er godt egnet til å måle symptomer på depresjon hos både personer med og uten spiseforstyrrelser. Denne studien brukte data fra EDGE-deltakere.

Rekruttering av nye deltakere avsluttet

Vi har nå avsluttet rekruttering av nye deltakere til EDGE-studien. Det vil derfor ikke være mulig å delta lenger. Vi retter en stor takk til alle som har deltatt! Vinnerne av de siste gavekort/Ipad blir trukket om kort tid. Vi vil fortsette å kontakte de som har deltatt med en forespørsel om å delta i  oppfølgingsstudien som innebærer å avgi en spyttprøve. Nå begynner vi arbeidet med å bearbeide og analysere datamaterialet vi har samlet inn. Anslagsvis er de første resultatene klare sommeren 2020. Oppdateringer om fremdrift, resultater og vitenskapelige publikasjoner publiseres fortløpende på denne nettsiden.

Vi takker alle deltakere og samarbeidspartnere!